Zadarska županija i svoj statut uvodi mogućnost da svake godine, u okviru dodjele godišnjih priznanja, zaslužne osobe proglašava počasnim građanima. Iako su već prošle godine četvorica srebrnih nogometaša - Luka Modrić, Danijel Subašić, Šime Vrsaljko i Dominik Livaković, na prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja proglašeni počasnim građanima, takva mogućnost nije bila propisana statutom.

Počašću se ne stječu posebna prava, odnosno obveza i može se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti, predlaže se statutom. Donošenje nove Odluke o dodjeli javnih priznanja Zadarske županije predlaže se radi preciznijeg uređenja postupka predlaganja i dodjele javnih priznanja u odnosu kako je isto uređeno aktualnom odlukom

Nadalje, za dodjelu Godišnje nagrade Zadarske županije koja se sastoji od povelje i novčanog iznosa, predlaže se dodjeljivati novčani iznos i udrugama građana, dok se do sada novčani iznos dodjeljivao samo fizičkim osobama.

Odlukom se definira širi krug ovlaštenih predlagatelja za dodjelu javnih priznanja Nagrade Zadarske županije za životno djelo i Godišnje nagrade Zadarske županije, pa se umjesto odredbe temeljem koje javna priznanja mogu isticati sve pravne i fizičke osobe, predlaže kao ovlaštene predlagatelje za ove vrste priznanja odrediti župana, predsjednika Županijske skupštine, članove Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave s područja Zadarske županije, fizičke osobe s prebivalištem na području Zadarske županije, kao i udruge, trgovačka društva, ustanove, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe sa sjedištem na području Zadarske županije. Novina je da predlagatelj ne može istodobno biti i kandidat za dodjelu javnog priznanja i obrnuto, pa se takvi prijedlozi neće razmatrati.

- Proglašenje počasnog građanina Zadarske županije je javno priznanje istaknutim fizičkim osobama koje su svojim djelovanjem znatno pridonijele promidžbi, značaju i ugledu Zadarske županije u zemlji i inozemstvu. Nagrada Zadarske županije za životno djelo dodjeljuje se istaknutim fizičkim osobama za cjelovito djelo koje su ostvarile tijekom svog radnog vijeka i koje u određenom području života i rada predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Zadarske županije, koja se u pravilu dodjeljuje jedna godišnje, a osobi se može dodijeliti samo jedanput. Godišnja nagrada Zadarske županije dodjeljuje se za iznimna postignuća ostvarena u prethodnoj godini, godišnje se može dodijeliti najviše 10 takvih nagrada, a može se dodijeliti: fizičkim osobama, skupini fizičkih osoba, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama, propisano je novom odlukom.