Trgovački sud u Zadru odbio je tužbu HEP Elektre d.o.o. protiv Hotela Zadar, kojom je tražio plaćanje računa za struju od 7.126,75 kn, isporučenih u kafić Zara Beach, kojega je držao Sokol projekt.

Odvjetnik Hotela Zadar Augustin Sudinja izjavio je prigovor na rješenje o ovrsi jer s HEP-om nisu bili u poslovnom odnosu niti su tražili bilo kakvu uslugu. Električnu energiju u tuženom periodu tužitelj je isporučivao trećoj osobi, tadašnjem koncesionaru kafića Zara, izričito protiv volje Hotela Zadar, koji su bili vlasnici prostora, točnije protiv izričitog zahtjeva ovog društva.

- Ovdje se radi o čudovišnom konglomeratu i upornosti tužitelja da pod svaku cijenu utjera dugovanje. Na propisanom obrascu 11. travnja 2017. zatraženo je privremeno isključenje iz električne mreže, odnosno privremenu obustavu isporuke električne energije, jer je u poslovnom prostoru bila treća osoba protiv i bez suglasnosti tuženika. HERA je utvrdila nezakonitost i praktično naložila privremenu obustavu, utvrdivši istovremeno da je sve vrijeme električna energija isporučivana neovlaštenoj trećoj osobi. Elektra Zadar je u rujnu iste godine provela privremenu obustavu isporuke električne energije koja još uvijek traje.

Sud je utvrdio da tužbeni zahtjev nije osnovan jer iz dopisa HERA-e proizlazi kako je neudovoljavanje zahtjevu tuženika za isključenjem električne energije bilo neutemeljeno. Elektra Zadar bila je upoznata s činjenicom da se pred Trgovačkim sudom u Zadru vodi postupak radi predaje u posjed a simptomatično je da je nakon mišljenja HERA-e tuženik isključen iz sustava, presudio je Trgovački sud u Zadru.