Na Sveučilištu u Zadru danas je održana javna tribina sa studentima Sveučilišta u Zadru gdje su imali priliku raspravljati i razmijeniti mišljenja u vezi trenutnog stanja našeg sveučilišta, kao i njegovoj budućnosti. Na tribini su sudjelovali i prorektor za međuinstitucijsku suradnju i transfer tehnologija Sveučilišta u Zadru izv. prof. dr. sc. Slaven Zjalić, prorektorica za studije i studente prof. dr. sc. Nedjeljka Balić Nižić i savjetnica za provedbu projekta prof. Kata Barać.

Okosnica tribine bio je projekt EU CONEXUS, inovativni projektni program koji bi trebao pridonijeti oblikovanju novog Europskog obrazovnog prostora, u čiju je mrežu u lipnju ušlo i zadarsko Sveučilište.

- Kroz projekt očekuje se stvaranje novih oblika transnacionalnih visokoobrazovnih institucija koje će omogućiti mobilnost studenata i svih djelatnika, promovirati europsku kulturu i jezike, nuditi inovativne studijske programe te ukazati na potrebe izmjena zakonskih okvira. Pritom je cilj projekta stvaranje zajedničko znanstveno-istraživačkog prostora, pokretanje združenih studija i povećanje mobilnosti uz primjenu inovativnih metoda u nastavi i istraživanju, sve da bi se u društveno-ekonomskom okruženju ostvarila ponuda širokih usluga, pojasnio je izv. prof. dr. sc. Slaven Zjalić.

Podsjetimo, partnerske institucije s kojima je Sveučilište u Zadru prijavilo i dobilo projekt mreže sveučilišta su: Poljoprivredno sveučilište u Ateni iz Grčke, Katoličko sveučilište u Valenciji iz Španjolske, Sveučilište u Klaipedi iz Latvije, Tehničko sveučilište u Bukureštu iz Rumunjske i Sveučilište La Rochelle iz Francuske.

U projekt CONEXUS uključeno je 50 tisuća studenata, 5400 djelatnika od kojih 3600 u znanstveno-nastavnim zvanjima, 396 studijskih programa od kojih 162 preddiplomskih, 190 diplomskih, 35 doktorskih i 5 programa cjeloživotnog učenja. Ukupan budžet iznosi 260 milijuna eura.

Projekt je strukturiran u ukupno osam radnih paketa od kojih dva "nosi" Sveučilište u Zadru, a to su Mobility i Campus life.

U sklopu „Semestra za mobilnost" reorganizirali bi se studijski programi i stvorio jedan semestar u kojem se nude samo izborni kolegiji. Predviđa se osnivanje zajedničkog Ureda za mobilnost, uvođenje jedinstvene studentske iskaznice, pomoć u organizaciji zimskih i ljetnih škola, sportskih igara i kulturnih događanja, kao i osnivanje Studentskog zbora i Alumnija EU CONEXUS-a.

Kao prva iskustva u provođenju projekta istaknuti su prvi nastavnici Sveučilišta u Zadru kao nositelji i izvođači kolegija na partnerskoj instituciji (Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu), dogovori za multidisciplinarno istraživanje (Odjel za arheologiju) i pripreme za izradu multidisciplinarnog kolegija (Odjel za etnologiju). Već za dva mjeseca (21.-27. ožujka) najavljene su i sportske igre i festival kulture.