Grad Zadar objavio je javnu nabavu za konzultantske usluge vanjskog stručnjaka za javnu nabavu i administrativno - financijsko vođenje EU projekta Zadar Urban Mobility - ZUM u vrijednosti od 940 tisuća kuna bez PDV-a.

Tim projektom će se u sustav javnog prijevoza, te prometa u mirovanju uvesti nove integrirane digitalne usluge, kao dio ITS-a (Intelligent Transport System). Krajnji cilj  projekta za pametni promet je bolje upravljanja javnim prijevozom i prometom u mirovanju, povećanjem broja putnika u javnom prijevozu, te smanjenju pritiska na cestovni prometni sustav.

U Zadru ne postoji odgovarajući sustava informiranja putnika i vozača, a postojeće usluge su zastarjele i ne odgovaraju suvremenim potrebama korisnika javnih usluga.
Kroz ovaj projekt bi se ubuduće, primjerice, moralo znati na parkiralištima koje organizira Obala i lučice (partner u EU projektu), koliko je i gdje slobodnih mjesta.
Grad Zadar treba stručne suradnike za pripremu i provedbu postupka javne nabave kao i sustavno i detaljno administrativno - financijsko vođenje projekta te potrebu za promidžbom projekta. Oni će biti plaćeni iz samog projekta koji je odobren Gradu Zadru, a rokovi su izvršenje posla su 24 mjeseca od uvođenja u posao za svaku od dviju grupa  na natječaju.