Za program gradnje komunalne infrastrukture u 2020. godine planiran je iznos od 30.3 milijuna kuna. Novac je to iz komunalnog doprinosa kojeg plaćaju građevinski investitori.

Istodobno, pročelnik za graditeljstvo Darko Kasap pregovora s Hrvatskim cestama da oni u sklopu projekta uređenja raskrižja Žmirići, financiraju izgradnju dvije pristupne ceste u procijenjenoj vrijednosti od 11 milijuna kuna.

Grad će graditi pristupnu cestu za novo groblje u Crnom za što planiraju 2.8 milijuna kuna, dok su za pristupnu cestu za poslovnu zonu Crno namijenjena 3.2 milijuna kuna u ovoj godini.

Dva milijuna kuna rezervirano je za početak gradnje novog gradskog groblja u Crnom, dok će se za ispraćajnicu na starom mjesnom groblju u Crnom iz gradskog proračuna izdvojiti milijun kuna. Najviše, 4 milijuna kuna, namjerava se uložiti u nastavak rekonstrukcije Ulice Nikole Tesle koja je procijenjena na 5.9 milijuna kuna. Procjena za ceste pored centra Mocira je pet milijuna kuna, a realizacija u ovoj godini planira se na 1.4 milijuna kuna. Iako je u planu rekonstrukcija spoja Petrčane na državnu cestu, također za pet milijuna kuna, ove godine tamo teško da će se raditi.

Iz plana gradnje za koju u Odjelu za graditeljstvo nisu osigurani uvjeti, kao što je financijska konstrukcija ili završena projektna procedura, doznaje se kako je procjena vrijednosti uređenja Trga sv. Frane 8 milijuna kuna. Za arheološka istraživanja na Gradskoj tržnici plan je 2.1 milijun kuna. To je drugi dio istraživanja iza povijesne građevine sv. Roka koja su u planu 2020. godine, a hoće li biti i provedena, ovisi o tome hoće li biti novaca. Naime, jedno je plan, a drugo punjenje proračuna, odnosno naplata komunalnog doprinosa, ističe pročelnik Kasap.

Za nastavak radova u ulicama A. Šenoe i A. Cesarca od 3.4 milijuna planiranih, namjerava se utrošiti 2.4 milijuna kuna u ovoj godini. Za nastavak Ulice Nenada Mataka osigurano je 600 tisuća kuna. Iako je prije skoro četiri godine usvojen plan Karma, Grad Zadar je uvrstio gradnju ceste s planom od 1.5 milijuna kuna, a ostvaranjem od 50 tisuća kuna, kao inicijalnim sredstvima u ovoj godini. U izradi je projekt rekonstrukcije postojeće ulice koja će biti pristupna za područje UPU Karma, doznajemo od resornog pročelnika. Sličan je iznos i situacija za Kijevsku ulicu. No, ozbiljne su namjere za gradnju u Petrčanima. U gradnju pristupne ceste i parkirališta od planiranih 3.8 ove se godine namjerava potrošiti 2.5 milijuna kuna.

Za odvojak Ulice Kažimira Zankija za novu zgradu Elektre kao i spojnu cestu Ulice Miroslava Krleže i Obale kneza Trpimira planira se potrošiti tri milijuna kuna, ali ne u ovoj godini. Za uređenje dijela Ulice Maka Dizdara, od 1.9 milijuna kuna, ove se godine planira 900 tisuća kuna.

Plan za cestu u sklopu UPU-a Vidikovac, 2. i četvrta faze je 4.5 milijuna kuna, a realizacija u ovoj godini pola milijuna kuna. Radi se o dvije pristupne ceste za manje zgrada koje se tamo počinju graditi.

Milijun kuna od planiranih 25 milijuna je ove godine planirano uložiti u oborinski kolektor visoke zone 8. faza - cesta u Ulici I. Gundulića, Đure Sudete i Denisa Špike.

Ove godine se planira utrošiti 3. 2 milijuna kuna za uređenje plaže i sunčališta u Diklu. Za šetnicu Kožino procjena vrijednosti radova je dva milijuna kuna, a ove godine se namjerava utrošiti 50 tisuća kuna - kao znak namjere da bi se taj projekt ostvario kada se osigura investiranje. EU projekt Kišni vrtovi od 1.7 milijuna kuna, Grad će sufinancirati s 300 tisuća kuna.