Od prvog dana ove 2020. godine, Zadarska županija dobila je 12. odjel za povjerene poslove državne uprave sa 112 zaposlenika.

Iako se za sada samo promijenila forma papirologije i pečata s novim zaglavljem, novi odjel i nova radna mjesta regulirani su izmjenama ustroja županijske samouprave koja dobiva dosadašnji Ured državne uprave po svoju kapu. Župan Božidar Longin  trebao bi imenovati vršitelja dužnosti a potom objaviti natječaj za pročelničko mjesto. Ono ć bi trebalo biti pandan dosadašnjem mjestu predstojnika na kojem je bio Stipe Zrilić. S razlikom da će bivšem županu, sadašnji  će biti šef. I svi ostali, sada već bivši državni službenici dobit će nove ugovor, zajedno s novim koeficijentima kojima bi im se plaće trebale nivelirati s onima koje imaju županijski službenici.

Pročelnik može biti samo pravnik ili ekonomist, s najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Budući pročelnik novog odjela može imati jednog zamjenik, koji može biti magistar struke ili stručni specijalist društvene, humanističke struke ili interdisciplinarnog područja znanosti, te dvojicu pomoćnika pročelnika. Ostalo su voditelji pododsjeka te savjetnici, viši referenti, samostalni upravni referent, referenti... za povjerene poslove. Tako se nazivaju stara nova radna mjesta koja će nazivom zadržati samo matičari. A njih može biti 12 uz višeg matičara. U sistematizaciji tog odjela koji će imati skoro više zaposlenih nego što ih je u Zadarskoj županiji, bit će savjetnici i viši savjetnici