Najnovijim izmjena Prostornog plana Grada Zadra, redefinirane su javne i prometne površine.
Za razliku od postojeće prakse da se tzv. biciklističke staze ucrtavaju na nogostupima koji su, gle čuda bili široki jer su građeni u vrijeme urbanizma, što je slučaj na Bulevaru, te noviji primjer uz Ulicu Domovinskog rata, toj čežnji Zadra, posvećena je samo jedna rečenica. Ona glasi: Biciklističke staze mogu se izvoditi uz prometnice ili samostalno. Mogu, ali i ne moraju. Gradnja biciklističkih staza uz nove prometnice ili one koje se rekonstruiraju - nisu obaveza projektantima, a još manje investitorima.

Izrađivač plana, Željko Predovan, ovlašteni urbanist iz Block projekta, uveo je novu podjelu gradskih prometnica. Utvrđeni standardi, međutim, ne važe za Ulicu Nikole Šubića Zrinskog koju su projektirali stručnjaci iz Šibenika.

Brza cesta ima funkciju povezivanja grada s autocestom A1. Raskrižja na brzoj cesti se izvode u dvije razine. Sadrži dva odvojena kolnika koji imaju minimalno po dva vozna traka i po mogućnosti zaustavni trak.

Glavne gradske ceste povezuju udaljene dijelove grada međusobno. Poprečni presjek minimalno sadrži dva kolnika koji imaju minimalno podva vozna traka i pješački trak. Minimalna širina voznog traka za glavne gradske ceste iznosi 3,25 m. Minimalna širina nogostupa je 2,0 m. Kolnici glavnih gradskih cesta (2-2) razdvojeni su razdjelnim pojasom.

Za novu planiranu obilaznicu određen je koridor minimalne širine 50 m ,rezerviran za gradnju planirane ceste. Unutar utvrđenog koridora, nije dozvoljena gradnja do realizacije ceste u cijelosti prema projektnoj dokumentaciji.

Primarne gradske ceste povezuju dijelove grada međusobno. Sadrže jedan kolnik sa po minimalno dva vozna traka i dva pješačka traka. Minimalna širina voznog traka iznosi 3,25 m, a samo iznimno 3,00 m kada to uvjetuju izgrađene strukture unutar naselja,. Minimalna širina nogostupa je 2,0 m (iznimno 1,5 m kada je to nužno zbog postojećih legaliziranih zgrada).

Sekundarne gradske ceste povezuju manje cjeline grada međusobno. Sadrže jedan kolnik sa po minimalno dva vozna traka i dva pješačka traka. Minimalna širina voznog traka za sekundarne gradske ceste iznosi 3,00 m. Minimalna širina nogostupa je 1,5 m.

Sabirne ceste povezuju ostale ceste radi zajedničkog spoja na ceste većeg značaja. Sadrže jedan kolnik sa po minimalno dva vozna traka i dva pješačka traka. Minimalna širina voznog traka za sabirne ceste iznosi 2,75 m. Minimalna širina nogostupa je 1,5 m.