Posljednjeg dana 2019. godine objavljen je natječaj za imenovanje pročelnika Ureda župana.

Na tom je mjestu, kao vršiteljica dužnosti, od veljače prošle godine Katarina Miletić. Ona je s mjesta sudske savjetnice na Trgovačkom sudu u Zadru prešla u Županiju na mjesto koje je ostalo upraženjeno odlaskom dotadašnje pročelnice Marine Dujmović Vuković u ZADRU NOVU.

Župan Božidar Longin imenovao je Katarinu Miletić kao vršiteljicu dužnosti na godinu dana, a ona se, kako smo neslužbeno dobivali povratne informacije, pokazala kao kadrovsko iznenađenje bez stranačkog predznaka. Stoga je ovaj natječaj sigurno s imenom i prezimenom, ali isključivo u muškom rodu. Možda je to prema zakonu o službenicima, ali je objavljen natječaj za imenovanje pročelnika Ureda župana. U traženim uvjetima natječaja nigdje nije vidljiva ravnopravnost spolova, ali jesu prava prednosti prema zakonu o braniteljima itd.

I na kraju, ovo su najvažniji kriteriji za imenovanje na pročelničko mjesto u Zadarskoj županiji: magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje jednog svjetskog jezika (engleski, talijanski, njemački) položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom.