Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave telekomunikacijske usluge u mobilnoj mreži i uređaja.

Za komunikaciju putem službenih mobitela gradska uprava u dvije godine planira potrošiti 219.800 kuna, koliko iznosi procijenjena vrijednost javne nabave. Rok za dostavu ponuda je 24. siječnja. U ovom natječaju ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa.