Na Radiju 057 gostovao je zamjenik zadarskog župana Šime Vicković. Zadarska županija od 1. siječnja 2020. godine preuzet će poslove Ureda državne uprave. Riječ je o reformskoj mjeri hrvatske Vlade kojom će županije preuzeti oko 200 različitih poslova iz područja društvenih djelatnosti, imovinsko-pravnih odnosa i poslova opće uprave. Ova reformska mjera ima za cilj učinkovitiji i efikasniji sustav, odnosno da građani mogu što brže, učinkovitije i efikasnije ostvariti određena prava u županijskim administracijama. Za to je u državnom proračunu za 2020. godinu osigurano 350 milijuna kuna koje će biti isplaćivane ovisno o broju zaposlenika koji će prijeći pod sastav Županije.

* Zašto se poslovi državne uprave prenose na županije?

- Funkcionalnom decentralizacijom županija pojednostaviti će se procesi te povećati efikasnost obavljanja poslova što će dugoročno dovesti do ušteda u sustavu. Cilj spajanja UDU-a sa županijama je da se građanima i poduzetnicima omogućiti rješavanje brojnih predmeta značajno brže i na jednom mjestu.

* Sukladno Strategiji razvoja javne uprave i u cilju provedbe Nacionalnog programa reformi, od 1. siječnja 2020. godine poslovi Ureda državne uprave prelaze u nadležnost Županija. To znači da županije preuzimaju državne službenike kao i prava i obveze Ureda državne uprave u Županiji? Što konkretno znači da ljude koji rade u Uredima državne uprave?

- Važno je napomenuti da državni službenici i namještenici ureda državne uprave u županijama nastavljaju obavljati poslove na kojima su dosad radili. Zadarska županija je izradila Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela koju je su usvojili vijećnici Županijske skupštine. Tako će Zadarska županija od 1. siječnja nove godine dobiti 12. upravni odjel za povjerene poslove državne uprave koji će obavljati poslove za koje su bili nadležni i do sada. Matični uredi ostaju s radom u uredima gdje su i do sada djelovali. Za sada promjene su isključivo u nazivima dosadašnjih ispostava u Benkovcu, Biogradu na Moru, Gračacu, Obrovcu i Pagu gdje se gasi naziv „ispostava" i postaje Upravni odjel za povjerene poslove državne uprave.

* Znači djelokrug rada ostaje isti? Koji će se sve poslovi prenijeti na županije odnosno koje će usluge građani od 2020. moći ostvariti na županijskoj razini?

- Riječ je o više od 200 različitih poslova koje su do sada obavljali uredi državne uprave - od otvaranja obrta i kategorizacije apartmana do braniteljskih pitanja i procjene vrijednosti nekretnina, turizam, trgovina, cestovni prijevoz, šport, pedagoški odgoj, školstvo. Cilj nam je da brže i jednostavnije odgovaramo na potrebe građana i poduzetnika na jednom mjestu.

* Tko će biti na čelu novog Upravnog odjela?

- Župan mora u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti novi Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Zadarske županije, na prijedlog vršitelja dužnosti pročelnika upravnog tijela. Raspisat će se javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za povjerene poslove državne uprave. Do tada će ovlastiti službenika Zadarske županije koji će privremeno obavljati poslove pročelnika novoustrojenog Upravnog odjela za povjerene poslove državne uprave.

* Koliko službenika preuzimate i ima li onih koji odlaze u mirovinu?

- Prema informacijama kojima raspolažemo očekivani broj ljudi koji odlazi iz UDU-a uz stimulativnu otpremninu je 26 službenika, dok ih 112 zajedno s povjerenim poslovima prelaze u Zadarsku županiju.

* Znači li preuzimanje djelatnika i fizičko preseljenje u Dom Zadarske županije?

- Ne, Uredi državne uprave će lokacijom ostati na istom mjestu u Zadru i pet izdvojenih lokacija u Benkovcu, Biogradu na Moru, Gračacu, Obrovcu i Pagu. Za sada jedino Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove preuzima djelatnike koji obavljaju poslove iz područja službeničkih odnosa, poslove uredskog poslovanja i opće zajedničke poslove te Upravni odjel za financije i proračun djelatnike koji rade na poslovima računovodstva. Ti djelatnici će i fizički doći u Dom županije.

* Hoće li reforma državne uprave donijeti nove troškove županijama?

- Cilj reforme je dugoročno smanjiti troškove pružanja javnih usluga, povećati efikasnost te optimizirati broj zaposlenih koji obavljaju javne poslove. Osim poslova državne uprave, županije preuzimaju i zaposlenike, a unutarnji ustroj te sistematizacija radnih mjesta radit će se na razini svake pojedine županije.
Sredstva za troškove prilagodbe radnih procesa i unutarnjeg preustroja službi, ali i korištenje opreme i poslovnih prostora, osigurana su od strane države, što će biti regulirano Sporazumom koji svaka županija potpisuje s Ministarstvom uprave. Također, Sporazumom bi županije trebale iz državnog proračuna dobiti financijska sredstva za isplatu plaća državnih službenika koji prelaze u županije, ali i administrativnih i ostalih troškova. U konačnici, funkcionalnom decentralizacijom županija racionalizirat će se i pojednostaviti procesi te povećati efikasnost obavljanja poslova što će dugoročno dovesti do ušteda u sustavu.