Grad Zadar u novu 2020. godinu ulazi s najvećim proračunom dosad.

- Planirani prihodi i primitci za 2020. godinu iznose rekordnih 724 milijuna kuna od čega su prihodi poslovanja planirani u iznosu 648 milijuna kuna, prihodi od prodaje neproizvedene imovine u iznosu od 19.7 milijuna kuna, a primici u iznosu od 56.1 milijun kuna, rekao je resorni pročelnik Ivan Mijolović.

Voditelj gradske blagajne objasnio je kako na ukupno povećanje gradskog proračuna najviše utječu sredstva iz EU fondova, ponajviše projekt Zadar Baštini te Centar za mlade, prihodi iz državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene i plaće djelatnika u osnovnim školama, kao i sredstva za knjige.

Projekcije za 2021. godinu iznose 639 milijuna kuna, a za 2022. godinu 616 milijuna kuna. Prihodi od poreza, kao najvažnija stavka prihoda od poslovanja, u 2020. su planirani na razini od 195.2 milijuna kuna, u 2021. godinu 194.8, a u 2022. godini 197 milijuna kuna, naveo je Mijolović objašnjavajući kako je smanjenje rezultat dvije porezne mjere. U odnosu na plan potrošnje viškova od proračunskih korisnika Grad Zadar u razdoblju 2020. - 2022. godine planira pokriće manjka iz prethodnih godina na sljedeći način: 2020. - 6.421.216,46 kuna, 2021. - 8.016.534,04 kuna te 2022. - 12.548.556,34 kuna

Uoči nove godine kao božićna čestitka Gradu Zadru stiglo je bezuvjetno mišljenje državne revizije, pohvalio se gradonačelnik Branko Dukić.

- To potvrđuje ne samo potpunu pravilnost pri postupanju javnim novcem, već i odgovornost i transparentnost. Nećemo se dirati u standarde, proračun je socijalno osjetljiv, orijentiran je na djecu i mlade... Ovo je uravnoteženi i realni proračun koji ne donosi tek puke želje, već jasno definira prioritete i odgovara zacrtanoj strategiji Grada Zadra, a posla će biti preko glave, rekao je Dukić zahvalivši svima za stolom uz poruku "Želim vam da kućne financije vodite poput gradskih".