ZADAR- Nakon što smo objavili spasonosno rješenje koje su nadležni iz gradske uprave pronašli u Zadarskoj županiji za sanciju devastiranog obalnog zida u Foši, na naš upit očitovao se županijski pročelnik Krešimir Laštro koji o tome ništa ne zna.

- Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet kao nadležni odjel Zadarske županije, u ovom trenutku ne raspolaže informacijama o šteti na predmetnom pomorskom dobru, odnosno Odjel do sada nije zaprimio nikakvu obavijest, rješenje ili zahtjev bilo od Lučke kapetanije bilo od Grada Zadra, stoga u ovom trenutku ne možemo dati konkretnije informacije na ovu temu, očekivan je odgovor iz Županije.

Pročelnik Laštro nam je potvrdio zakonsku obavezu o tome da Županija kao jedinica reginalne samouprave planira novaca za izvaredno upravljanje pomorskim dobrom.

- U sklopu planiranja aktivnosti i sredstva za sanaciju pomorskog dobra izvan luka odnosno saniranje šteta na pomorskom dobru nastalih uslijed izvanrednih događaja, Zadarska županija svake godine to radi u suradnji s jedinicama lokalne samouprave na čijem području je sanacija potrebna, redovito i provodi aktivnosti odnosno financiranje sanacija, navodi pročelnik Laštro.

Konkretan slučaj oštećenog pomorskog dobra dogodio se u listopadu prošle godine, kada su komunalci iz Grada Zadra trebali tražiti intervenciju Zadarske županije.

To rješenje i sada, kada se donosi plan za iduću godinu, moguć je jedino političkim dogovorom. Ovako ispada kako Grad Zadar nema novaca za ono što je lice grada, a nađe se, primjerice za promocije Zadra kojom se stvara iskrivljena slika o uređenom gradu.