Grad Zadar će se kandidirati za Europski grad sporta za 2021. godinu, a za to će nadležne u gradskoj upravi savjetovati zagrebačka agencija CBBS d.o.o. za 53 tisuće kuna.

To je jedna od usluga za koju je gradonačelnik Branko Dukić prošlog mjeseca potpisao odluku. Iz njegovih odluka (posljednja dva mjeseca) vidljivo je kako Grad Zadar, pored svojih stručnih suradnika, referenata, savjetnika i ostalih, jako puno koristi i plaća usluge sa strane.

Znači li to da je zadarski uslužni sektor slab i nerazvijen?

Za izradu interpretacijskog koncepta Integriranog kulturnog programa grada Zadra, u sklopu EU projekta Zadar baštini, angažiraju se Splićani. Urbanex iz Splita izradit će taj program za 171 250 tisuća kuna, a procjena vrijednosti ovog posla bila je 256 tisuća kuna.

Niti s procjenama vrijednosti usluga u gradskoj upravi ne ide baš najbolje kod objave javnih nabava.

Primjerice, procijenjena vrijednost za izradu studije studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za izgradnju sortirnice bila je 160 tisuća kuna, bez PDV-a. Odabrana je, vjerojatno, jedina ponuda iz Zagreba - Project Factory koji će to napraviti za 75 tisuća kuna s porezom.

Grad Zadar je angažirao i Mozaik grupu iz Zagreba da im pruži uslugu tehničke pomoći pri organizaciji My Smart City Zadar hackatona i konferencije. Procijenjena vrijednost bila je 80 tisuća kuna bez PDV-a, koliko su Zagrepčani i ponudili.

Izrada promidžbenih materijala Centra za mlade povjerena je u ruke Dolly Link iz Velike Gorice kojoj će biti plaćeno 41.546,38 kn s PDV-om. Jednu uslugu u protekla dva mjeseca Grad Zadar je ugovorio i sa zadarskim jednostavnim d.o.o. koji se zove Experiences. Oni će za 37.400,00 kuna s PDV-om pružiti uslugu promidžbe i informiranja za EU projekt Recolor.