Iz Komunalnog odjela Grada Zadra spremni su sanirati početak zapuštenog obalnog zida gata te bočnog dijela terase na kojoj je riblji restoran u Foši, ali ne i dijela urušene obale nakon nevremena u listopadu 2018. godine.

Više od godinu dana je prošlo otkada je snaga mora uslijed olujnog juga urušila dio operativne obale, a nadležni u gradskoj upravi nedavno su ustvrdili kako je zakonski Županija nadležna za interventne sanacije na pomorskom dobru opće upotrebe. Pitanje hoće li Odjel za pomorstvo i turizam Zadarske županije intervenirati i kada, ili će se to možda napraviti preko Županijske lučke uprave, za sada je bez odgovora.

U priči o sanaciji dijela lučice Foše kojom kao pomorskim dobrom opće upotrebe (ne)gospodari Grad Zadar, dramski zaplet je dalo nasipanje mora uz terasu. U Ministarstvu pomorstva nikada nisu otkrili počinitelja, pozivajući se na zaštitu osobnih podataka, a niti su, kako su najavili, dali povratnu informaciju o prekršajnom postupku. Ali je zato Lučka kapetanija obavezu sanacije kamene terase u podmorskom dijelu, na kojoj su s vremenom i određenim vjetrom nastala oštećenja, prebacila na Grad Zadar.

Nakon prošlogodišnje devastacije u luci Foša i naknadne sanacije od strane počinitelja, inspektor Lučke kapetanije naložio je Gradu Zadru sanaciju oštećenog pomorskog dobra, informacija je na koju su nas podsjetili iz gradske uprave.

- U iščekivanju odgovora na žalbu koju je Ministarstvu pomorstva prometa i infrastrukture uputio Grad Zadar na rješenje inspekcijske službe da Grad Zadar sanira pomorsko dobro u općoj uporabi u Foši, ipak će se postupati u skladu s rješenjem, najavio je pročelnik Robertino Dujela u čijem je resoru održavanje javnih i zelenih površina te pomorskog dobra koje je prepušteno Gradu Zadru.

- Bez intervencija unutar mora na mikrolokacijama sanirat će se dio obale šetnice i dio obalnog zida, kako nam je naloženo. Ukupna vrijednost radova je cca 15 000 kuna na dvije lokacije, dodao je Dujela.

Taj iznos je zanemariv u odnosu na iznos koji će biti potreban nadležnima (regionalnoj jedinici samouprave) za izvanredno održavanje i sanaciju ozbiljno urušenog obalnog zida, ustvrdio je pročelnik Dujela.

Na dijelu gata, uz devastirane objekte nekadašnje ledane tvornice Adria, posljednjih se godina parkira vozilo hitne pomoći koje preuzima bolesnike s otoka. Nakon urušavanja tog dijela obale, vozilo je premješteno na sigurnu stranu, a komunalci su stavili znak zabrane parkiranja na gatu uz morsku stranu.

I tu se stalo sa sanacijom obalnog zida u kojem je pod morem otvorena rupa. Takav smo odgovor, naime, nedavno dobili iz gradske uprave. Na žalost, kao što Grad Zadar nije imao volje ni snage da presloži obalni zid rive nego je, nakon iste oluje, rivu prepustio Državi da bi se preko nje dobio novac, tako se i za ovaj zahvat na sanaciji obale u Foši traži pomoć Zadarske županije. Toliko o statusu pomorskog grada unatoč činjenici da je u dva mandata Zadar imao svog ministra pomorstva, a sada i državnog tajnika.