Na Općinskom sudu u Zadru za 18. prosinca u 10 sati sazvana je javna dražba za prodaju šumskog zemljišta koja je na bubnju završila kao rezultat ovršnog postupka Hypo banke koju je preuzela Adico.

Područje  "Busišta dva", nalazi se u Biljanima Donjim kod Benkovca, mjestu poznatom kao lokaciji budućeg Centra za gospodarenje otpadom. Površina od 30.600 m2 procijenjenja je na 3.183.012 kuna, a kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su na dan ročišta za dražbu dale jamčevinu u iznosu od 10% vrijednosti nekretnine. Šumsko područje,  u sklopu kojeg je kamenolom, na prvoj dražbi ne može prodati ispod 1/3 utvrđene vrijednosti.