U predavaonici Opće bolnice Zadar danas je održana početna konferencija projekta „Vaša sigurnost je u našim rukama". Projekt je to koji financira Europska unija u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 201-2020", vrijednosti 980.112,83 kuna.

Voditelj projekta je struč. spec. oec. Boško Katić, dok je administrativni suport mag. Oec. Duje Mitrović. Ispred Opće bolnice Zadar kao stručni edukatori sudjeluju Boris Dželalija, Ivanka Matas, Ines Leto, Darija Katuša, Kristina Bačkov te Julija Šerić. Osim eksperata za kontrolu bolničkih infekcija Opće bolnice Zadar, predavanja će održati i eksperti kontrole infekcije iz Europe kao i predavači Referentnog centra za kontrolu bolničkih infekcija Ministarstva zdravstva.

Spomenute infekcije stvaraju globalan problem, pa tako Svjetska zdravstvena organizacija navodi da umire 10% od ukupnog broja inficiranih bolesnika. Sukladno tom podatku, procjenjuje se da će do 2050. godine od infekcija uzrokovanim višestruko otpornim mikroorganizmima umrijeti oko 10 milijuna stanovništva. 

- Radi se o velikom programu koji će pridonijeti boljitku rada OB Zadar, ali isto tako i našim pacijentima. Sve je veći problem bakterijskih i virusnih infekcija, pa moramo iznaći način kako ih suzbiti. Vršit ćemo edukaciju srednjeg kadra medicinskih sestara u bolnicama diljem Županije, a s temom i problemom biti će upoznata i šira javnost, rekao je ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina.

Cilj projekta je povećanje razine znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti kroz unaprijeđene vještina medicinskih sestara-edukatora iz kontrole hospitalnih infekcija. U sklopu projekta planirano je studijsko putovanje, opremanje predavaonice kako bi se osigurao kapacitet za održavanje stručnih skupova i radionica te njihova provedba uz provjeru razine znanja medicinskih sestara. Educirat će se medicinske sestre iz područja kontrole infekcija OB Zadar, ali i zaposleni u drugim ustanovama Zadarske županije: Specijalna bolnica za ortopediju u Biogradu na Moru, Psihijatrijska bolnica Ugljan, Dom zdravlja Zadarske županije, Dom za starije i nemoćne, Dom za psihički bolesne osobe Sv. Frane Zadar, Centar za odrasle osobe Zemunik i Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov.

Njegovom realizacijom, koja će biti kontinuirana i financirana kroz naredne dvije godine koliko traje projekt, povećat će se razina znanja medicinskih sestara, razina informiranosti bolesnika i njihovih obitelji te smanjiti prijenos infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi i troškovi liječenja.