Zadarski D&Z, društvo za građenje i projektiranje, koje za Grad Zadar radi projektnu dokumentaciju proširenja dijela Ulice Franje Tuđmana, dobila je još jedan posao na toj trasi.

Oni će izraditi projekt potpornih zidova za 118.750 kuna s PDV-om. Radi se o dijelu Tuđmanove uz kompleks TIZ-a, gdje je umjesto nogostupa postavljena drvena potporna konstrukcija koju održavaju gradski komunalci. Ona je već više od 10 godina privremeno rješenje jer će postati dio proširenje Tuđmanove ulice. Prilikom rekonstrukcije te gradske transverzale na četiri trake, dio prometnice manjim dijelom proširit će se i na povišeni dio prostora TIZ-a. Zbog toga se mora  izgraditi potporni zid. Građevinski zahvat zamijenit će nevjerojatno drveno rješenje uz koje se nalazi baruština, nastala na dijelu još nedovršenog objekta koji je dobio novog vlasnika, ali nema dozvolu Grada Zadra za dovršenjem i novom namjenom.

Naime, Grad Zadar i investitor TIZ-a Gortan, te sadašnji suvlasnik TIZ-a, Lignum, na sudu su zbog neriješenih odnosa oko neplaćenog komunalnog doprinosa i preuzimanje komunalne infrastrukture. Sve tri stranka u postupku smatraju da su oštećene i traže milijunske naknade. Zadar je dobio novi stambeno-poslovni kompleks koji više izgleda zapušteno negoli elitno, kako se to svojedobno najavljivalo pa čak i u programu jedne političke kampanje u kojoj je sudjelovao Stanko Zrilić, bivši dožupan. On se i dalje vodi kao suvlasnik Gortana u stečaju.