Vijećnik u Skupštini Zadarske županije Drago Čulina jučer je na Aktualnom satu pitao što je s parkiralištima ispred bolnice i Poliklinike.

- Svi koji dolaze pred bolnicu su na jedan način jednokratni invalidi i trebaju parking tamo. Znao sam sresti poznanike koji tamo parkiraju i idu u grad. Isto je s turistima ljeti. Što uraditi da se bar do ljeta uredi da mogu dolaziti bolesnici kad god im je potrebno i da ne plaćaju?, pitao je Čulina.

- Htjeli smo uvesti red na parkiralištu kako bi služilo primarno pacijentima i osoblju. U Prostornom planu Grada Zadra to parkiralište je označeno kao prostor javne i društvene namjene. Na našu inicijativu Opća bolnica je Gradu Zadru poslala zahtjev za promjenom prostornog plana, koja je sada u proceduri. Tek nakon promjene možemo regulirati parkiranje, odgovorio mu je župan Božidar Longin.