Ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina raspisao je danas natječaj za prijem 13 zaposlenika u radni odnos. Od medicinskog osoblja traže se jedan doktor medicine - specijalist kliničke radiologije te dvojica doktora medicine za potrebe objedinjenog hitnog bolničkog prijama.

Bolnica na neodređeno vrijeme planira zaposliti jednu medicinsku sestru/tehničara te četvoro na određeno vrijeme, kao i jednog prvostupnika fizioterapije.

Od nemedicinskog osoblja bolnica traži dvoje stručnih administrativnih referenata te dvije spremačice. Prijave na natječaj podnose se u roku od osam dana.