Iako preostali korisnici nekadašnjeg hotela Beograd, zgrade u vlasništvu Hotela Zadar, još nisu dobili obavijest o otkaznom roku, Zadarska županija je pronašla alternativno rješenje za tamo dislociran odjel.

- Zadarska županija će za potrebe privremenog smještaja djelatnika Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet uzeti u zakup poslovni prostor na adresi Ulica Franka Lisice 77 u Zadru, a prostor (zgrada) je u vlasništvu Cesta Zadarske županije. Mjesečna cijena zakupa je 8 EUR-a po m2 (bez PDV-a), a Zadarska županija sklopit će ugovor o zakupu počevši od dana 01. siječnja 2020. godine, informacija je koju smo pismenim putem dobili od Nikice Miletića, pročelnika Odjela za javnu nabavu i upravljanje imovinom.

On podsjeća kako su "Zadarska županija i Hoteli Zadar d.d. zaključili ugovor o zakupu poslovnog prostora u zgradi na Liburnskoj obali prestaje istekom vremena na koji je ugovor zaključen, odnosno 31. prosinca 2019. godine."

I tako će se Odjel za turizam i pomorstvo, koji je imalo najprimjerenije mjesto u Gradu (hotel Lanterna je posljednji naziv), preseliti u poslovnu zgradu u blizini Gradskog groblja. Na toj je adresi i dalje sjedište Cesta Zadarske županije, koje su se premjestile u poslovnu zonu Grabe. Zadarska županije je jedan od osnivača te tvrtke, ali će svjedno plaćati najam u njihovoj još neuseljenoj poslovnoj zgradi.

Hoće li u paketu tamo biti smještena i Županijska lučka uprava, kojoj je Županija također osnivač, nismo doznali. Iz Županije se nisu očitovali, a iz Županijske lučke uprave još su u potrazi za prostorom koji odgovora njihovim potrebama i djelatnosti vezanoj za more.