Uoči nove sjednice Županijske skupštine vijećnik MODES-a Rudolf Dvorski dobio je odgovor na pitanje što je s 13 godina starim sporazumom kojim je Država trebala ustupiti Dom županije nakon što im je Zadarska županija darovala zgradu na bedemima za uređenje Muzeja antičkog stakla.

Sporazum je ostao mrtvo slovo na papiru, tako bi se dao sažeti odgovor kojeg potpisuje Nikica Miletić, pročelnik Upravnog odjela za javnu nabavu i upravljanje imovinom. On je naveo kako je predmet više puta dostavljen u nadležne urede, međutim do danas nisu dobili konkretan odgovor, niti imaju saznanja o planu kojeg Ministarstvo državne imovine ima za tu zgradu na atraktivnoj lokaciji, iz koje bi se službenici trebali ubrzo iseliti.

- Županijsko poglavarstvo Zadarske županije je na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 16. ožujka 2006. godine donijelo Odluku, kojom je prihvaćen prijedlog teksta Sporazuma o podjeli imovine između Republike Hrvatske i Zadarske županije, kojim Sporazumom je predloženo da Zadarskoj županiji, između ostalih, pripada i nekretnina oznake kat.čest.br. 9426, k.o. Zadar, koja u naravi predstavlja zgradu Doma Županije, na adresi Božidara Petranovića 8 u Zadru. Prijedlog Sporazuma o podjeli imovine dostavljen je Vladi Republike Hrvatske na usvajanje, međutim isti nije do danas prihvaćen iako Zadarska županija cijelo ovo vrijeme nastoji s Vladom Republike Hrvatske i njezinim ovlaštenim tijelima urediti međusobne imovinsko pravne odnose, pa je tako i navedeni prijedlog Sporazuma kroz proteklo razdoblje više puta dostavljan u nadležne urede za upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave kojeg je dana 11. studenog 2016. donio Hrvatski sabor i koji je stupio na snagu 13. studenog 2016. godine ustrojeno je Ministarstvo državne imovine koje je preuzelo poslove te sva prava i obveze Središnjeg državnog ureda za upravljanje imovinom. Zadarska županija je odmah po ustrojstvu Ministarstva državne imovine, dana 01. veljače 2017. godine uputila Požurnicu u rješavanju predmeta dodjele u vlasništvo zgrade Doma županije na adresi Božidara Petranovića 8 u Zadru, u kojoj se od samog osnutka nalazi sjedište Zadarske županije. Isto tako dana 11. srpnja 2017. godine Zadarska županija uputila je Ministarstvu državne imovine Zahtjev za rješavanjem statusa zgrade Doma županije na adresi Božidara Petranovića 8 u Zadru, s prijedlogom prioriteta rješavanja, te je predmet označen kao apsolutni prioritet. Kako Zadarska županija nakon višegodišnjih traženja za rješavanje vlasništva nad predmetnom nekretninom do danas nema saznanja o daljnjem postupanju Ministarstva državne imovine u navedenom predmetu, te kako Županija nije u mogućnosti ulagati vlastita sredstva u adaptaciju nekretnine koja nije u njenom vlasništvu, pristupilo se iznalaženju novog rješenja kojim bi se trajno riješio problem smještaja svih zaposlenika Zadarske županije i njenih korisnika. S obzirom da Zadarska županija i njeni korisnici u nedostatku vlastitih koriste i poslovne prostore (nekretnine) koje nisu u njenom vlasništvu, odnosno za njih plaća zakup koji na godišnjoj razini iznose 1,6 mil. kuna, te uvažavajući činjenicu da će od 01. siječnja 2020. godine Zadarska županija preuzeti poslove Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, od Ministarstva državne imovine zatraženo je i dodijeljeno tri nekretnine na adresi I. Mažuranića (u neposrednoj blizini sjedišta Ureda državne uprave), s svrhom ostvarenja projekata od općeg javnog i socijalnog interesa, odnosno, projekata kojima se povećava kvaliteta života građana na području Zadarske županije i to na način da bi se svi županijski odjeli, agencije i ustanove objedinili i smjestili na jednoj lokaciji, objavio je resorni pročelnik kronologiju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s Državom.