Općoj bolnici Zadar uručena je potvrda Ministarstva zdravstva o uspostavljenom sustavu kvalitete sukladno europskim standardima. Uručena potvrda rezultat je uspješnog rada Jedinice za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite koja je u srpnju ove godine, pod nadzorom Službe za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu prošla vrlo zahtjevu i temeljitu procjenu (Audit).

Uručena potvrda dio je Programa poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga čiji je nositelj Ministarstvo zdravstva, a kojega je Opća bolnica Zadar uspješno završila zadovoljivši sve potrebne pokazatelje uspostavljenosti sustava kvalitete zdravstvene zaštite u projektnoj aktivnosti DLI6 (Foundations are in place for accelerated implementation of hospital accreditation).

Time je završen proces usklađenosti sustava kvalitete Opće bolnice Zadar s europskim akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove.