U sklopu kampanje "Pogodi pravi koš" u subotu se na gradskoj tržnici održavalo događanje na temu "Smanji, ponovo upotrijebi, razvrstaj".

Na sajam pod nazivom „UZMI ILI OSTAVI", a pod sloganom „Upotrijebi ponovo!", organizatori su pozvali građane da OSTAVE/donesu knjige, slikovnice i igračke koje su u funkciji, a koje više ne koriste. Djeca i ostali posjetitelji pregledavali su prikupljene predmete i ponijeli kući ono što im se učinilo ponovo iskoristivo.

Uz sajam održala se i izložba likovnih radova učenika 4.D i 4.E razreda Osnovne škole Šime Budinić na temu onečišćenja okoliša. Uz originalne radove školaraca izložba se sastojala i od predmeta kojima je pomoću malo ideja, spretnih ruku i kreativnosti, dana nova vrijednost, bilo estetska ili praktična, te koji su, umjesto da se bace i postanu otpad, ponovo stavljeni u funkciju.

Svim trgovcima po štandovima na gradskoj pijaci dijelili su se papirnate vrećice, a u dogovoru s trgovcima oni su svoje kupce pitali „papir ili plastika?". Na taj način svakom kupcu omogućeno je da sam odluči u čemu će kući odnijeti svoje namirnice i tako aktivno sudjeluje u ovoj akciji. Uz papirnate prolaznicima su se dijelile i platnene vrećice koje svatko od nas može višekratno koristiti pri redovnoj kupnji i tako direktno utjecati na smanjanje korištenja plastičnih vrećica.

U subotu se na gradskoj tržnici paralelno snimala i radijska emisija „Macchiato na pijaci", a gosti su bili Vesna Đili iz tvrtke Čistoća, Žana Klarić iz gradske uprave te Atana Grbić-Martinović iz udruge Eko-Zadar. O radovima svojih kolega te o svom vlastitom uratku pretvaranja plastične boce u viseću teglu u kojoj uzgaja orhideju u eteru je govorila Tonka Bukulin, učenica 4. razreda O.Š. Šime Budinića.

Kampanja „Pogodi pravi koš" provodi se u sklopu projekta Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra, sufinanciran od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Nositelj projekta je Grad Zadar. Svrha projekta je da se potakne građane Grada Zadra na savjesno i odgovorno gospodarenje otpadom. Projektne aktivnosti osmišljene su na način da kombinacijom izobraznih i promotivnih aktivnosti sinergijski nametnu poruke kampanje široj javnosti i svim ciljnim skupinama projekta. Glavna svrha strateškog pristupa izgradnji svijesti stanovnika grada Zadra je omogućiti kontinuiranu i sustavnu komunikaciju u području održivog gospodarenja otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, ponovnu uporabu predmeta i kućno kompostiranje.