Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave izrade projektne dokumentacije za uspostavu inteligentnih transportnih sustava (ITS) za područje grada Zadra. Postojeća izgrađenost i stalni rast novoizgrađenih objekata različite namjene, infrastrukturnih objekata cestovnog i pomorskog prometa te novih turističkih sadržaja uzrokuje neprekidno povećanje opterećenja postojećih gradskih prometnica s posljedicama čestih zastoja u prometu. Osim gužvi takvo stanje utječe na rastući problem zagađenosti okoliša.

ITS treba ponuditi rješenja koja će povećati učinkovitost prometa bez izgradnje dodatne infrastrukture. Jedan od glavnih ciljeva je povećanje korištenja odnosno konkurentnosti javnog gradskog prijevoza, ali i adaptivna kontrola semafora, pružanje informacija sudionicima u prometu putem sustava informiranja (info display), kontrola ulaska/izlaska u zone ograničenog prometa, upravljane i organizaciju javnog prijevoza, upravljanje parkiranjem i intermodalni prijevoz. Uz postojeću infrastrukturu projektom su predviđeni informacijski sustavi, video kontrola prometa u svrhu upravljanja prometom i centralni nadzorni i upravljački sustav odnosno - Gradski centar za kontrolu prometa.

U Zadru su do sada bila formirana tri tri „zelena vala" na glavnim pravcima: Jadranska magistrala., Ulica Ante Starčevića i Ulica dr. Franje Tuđmana. Postojeći "zeleni valovi" više nisu upotrebljivi zbog izmijenjene prometne situacije, rekonstrukcije prometnica, kao i nefleksibilnog načina rada. Posljedica su učestalo zaustavljanje automobila, zastoji i dugačka vremena čekanja kao i opterećivanje obližnjih stanara bukom i ispušnim plinovima.

Predviđeno područje obuhvata (I. faza) obuhvaća dio Ulice dr. Franje Tuđmana od križanja s Ulicom Ivana Meštrovića i Ulicom Ivana Gundulića na sjeveru do križanja s Ulicom Ante Starčevića na južnoj strani te Ulicu Ante Starčevića (Bulevar) od križanja kod Interspara do hotela Kolovare.

Projekt obuhvaća projektiranje minimalno 18 raskrižja

- Ulica dr. Franje Tuđmana ključna je gradska transverzalna prometnica s planom proširenja sa dvije na četiri trake. Trenutno je najopterećenije prometnica koja usporava kompletan prometni tok grada. Uspostavom nove prometne logike odnosno ITS-a na ove dvije prometnice povećati će se protočnost, olakšati pristup gradu i smanjiti pritisak na manje sporedne ulice, što će rezultirati većom sigurnošću i smanjenjem onečišćenja okoliša, stoji u projektnom zadatku. Ugovaratelj treba analizom postojećeg stanja i terenskim istraživanjem odrediti koja raskrižja je potrebno opremiti novim semaforskim uređajima, a na kojim raskrižjima je potrebno zadržati postojeće semaforske uređaje uz dodatno opremanje uređaja, navode iz Grada Zadra.