Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru i Hrvatsko geografsko društvo - Zadar poziva građane na predavanje Frana Domazetovića "Indonezija - putovanje između Jave i sna".

Priča o putovanju po Indoneziji bit će ispričana 28. studenoga 2019. s početkom u 18.30 sati u dvorani Novog kampusa.

Fran Domazetović, mag. geogr. suradnik je na projektu Odjela za goegrafiju zadarskog sveučilišta. On je u zadarskoj javnosti i ranije predstavljao doživljaje sa svojih avanturističkih putovanja.