U ogranku Arbanasi Gradske knjižnice Zadar 20. studenog provedena je posljednja ovogodišnja radionica iz ciklusa „Reciklirajmo zajedno".

Radionice su to koje komunalno poduzeće Čistoća d.o.o. u dugogodišnjoj suradnji provodi s udrugom „Eko-Zadar". Kako bi odgojili ekološki svjesnu i savjesnu djecu s edukacijom je potrebno početi od najranijih dana. Tako smo na ovu posljednju ovogodišnju radionicu u knjižnicu pozvali predškolce DV Sunce područnog odjela Vladimira Nazora.

- Djeca su živo sudjelovala u razgovoru o odvajanju otpada. I sami u svom vrtiću imaju Papirka kojeg rado "hrane". Imaju i spremnik za odvajanje plastike te nedaleko vrtića i smeđi spremnik u koji, kako sami kažu, bacaju kore od jabuke, banana i mandarina. S djecom smo razgovarali i o spremnicima drugih boja te što se sve u njih odlaže, a što ne. Osim u kućanstvu i vrtićima djecu je važno podučiti o potrebi sortiranja otpada u školama, danas sutra na poslu, ali i na ulici. Važno je naglasiti kako nije sav otpad smeće, a kad djeca jednom to usvoje, kada shvate važnost sortiranja otpada, njegove oporabe i ponovnog korištenja, izrast će i sami u budućeg edukatora i ekološki savjesnog građanina, javljaju iz udruge.

Po završetku radionice djeca su dobila po jednu žutu vrećicu za prikupljanje plastičnog otpada koje je za provedbu ovog projekta osiguralo komunalno poduzeća Čistoća d.o.o.