Nakon što smo objavili vijest o optužnici koja je podignuta protiv bivše predsjednice Rine Villani, ona je uputila priopćenje za medije:

Obraćam Vam se obzirom se već neko vrijeme putem medija izvješćuje o situaciji koja se događa već tri godine u Zajednici Talijana Zadar kojom sam predsjedala 12 godina.

Naime, poradi nezakonito provedenih izbora gdina Igora Karuca, mog protukandidata, ako se isti uopće može tako nazvati, na rješenja ureda državne uprave ulagala sam žalbe, te sam bila prisiljena podnijeti Upravnom sudu u Splitu upravnu tužbu radi poništaja rješenja kojim je gdin Igoru Karucu udovoljeno zahtjevu da se isti upiše kao osoba ovlaštena za zastupanje Zajednice.
U tom istom upravnom postupku u kojemu me je zastupala odvjetnica Andrea Cvitanović Vrzić, sporno rješenje je i ukinuto te je naloženo da se predmet ponovno tj postupak ponovi, dok Upravni sud obrazlažući svoju odluku jasno navodi kako je nepravilnim postupanjem Ureda državne uprave meni nanesena šteta.

Obzirom na minule događaje, kaznene prijave i činjenicu da se konstantno prozivam za tzv "nedjela" koja sam navodno u obavljanju službe počinila, te što mi nanosi veliku štetu u vidu neosnovanog kaljanja mojeg imena i časti, dužna sam izvijestiti kako gdin Igor Karuc više nema status osobe ovlaštene za zastupanje te samim time su i njegove odluke a i neosnovane prijave podnesene protiv mene vrlo upitnog karaktera, ne samo pravno već i ljudski i moralno.

U cilju informiranja javnosti koja je itekako zainteresirana za ovaj slučaj a o kojemu se pisalo najviše sa negativnom konotacijom mojeg imena i prezimena, smatram da je ovakva odluka samo jedan u nizu dokaza nezakonitog postupanja gdina Igora Karuca, koja potvrđuje sve moje navode koje sam dugo tvrdila a to je da izbori imenovanog nisu bili valjani, te sam uslijed njegovih postupaka izvrgnuta poprilično lošem glasu kojeg uporno isti plasira a bez ikakvog osnova, samo na temelju indicija, dok u pogledu optužnice mogu samo kazati da nitko nije kriv dok se njegova krivnja ne dokaže, a svo moje postupanje je uvijek bilo isključivo i samo u korist i za korist Zajednice kojoj sam dala svojih 12 godina, napisala je i potpisala Rina Villani.