Gradsko vijeće prihvatilo je odluku kojom bi pauk Obala i lučica imao punu zaposlenost na odvozu napuštenih auta, radnih strojeva i drugih vozila s javne površine.

Nakon obavijesti prometnih i komunalnih redara, ako vlasnici ne regairaju, o njihovom trošku će vozila biti premještena na rezerviranu lokaciju deponije u Diklu. Tamo mogu ležati 60 dana, dok ne završe u starom željezu. Kako će se znati vlasnici neregistriranih vozila. Preko šasije do koje komunalci imaju načina kako doći, kazao je to vijećnicima pročelnik Robertino Dujela.

U odluci se navodi "da ukoliko vozilo nema registarski broj u nalog se upisuje marka, tip vozila i boja vozila". Po kojem kriteriju će redari znati koje vozilo treba ukloniti, pitao je vijećnik Antonio Baus. U odluci, naime, piše kako se "oštećenim i dotrajalim vozilom smatra se svako vozilo koje se ne može samostalno pokrenuti, a ostavljeno je na javnim površinama duže od sedam dana. Napuštenim vozilom smatra se svako vozilo koje nema registarsku tablicu, a ostavljeno je također duže od sedam dana.
Koliko je takvih vozila, a koliko redara? Na to pitanje vijećnice Danijele Vukoše, pročelnik Dujela je rekao da bi ih trebalo biti najmanje 15 prometnih i komunalnih redara što za sad nije brojčano stanje te gradske operativne službe. Ovom odlukom komunalci na sebe preuzimaju čišćenje javnih površina od ostavljenih i zaboravljuenih vozila, što je prethodnom odlukom bila i obaveza policije.

Vijećnik Bruno Milin predložio  je da uz 300 kuna troškove odvoza, vlasnike starudija  treba i dodatno kazniti, ali to odlukom koja još nije stupila na snagu (8 dana od objave u Glaniku), nije predviđeno.