U pjesmi Giuliana i Marijana Bana jugo je opjevao kao koautor zadarski kapetan Šime Gržan. Ni u pjesmi nema juga bez galebova, pa tako ni na ovoj snimci gdje se galebovi kliktajem nadjačavaju s hukom mora. Morske orgulje je snaga uskovitlanog mora - ugasila.

I nije naodmet ponoviti doživljaj Juga iz istoimene pjesme uz ovaj video sa zadarske rive:

Galebovi u daljini
more i ja u blizini
prilazi mi, ja mu pričam
o ljubavi jednoj sto bila je davno


View on YouTube