Mjesec dana od objave natječaja, ravnatelj zadarske bolnice dr. Željko Čulina poništio je dio natječaja koji se odnosi na pet od 12 specijalizacija, koliko im je odobrilo Ministarstvo zdravstva.

Nakon dugo vremena prvi put da se netko javio za jednu od tri ponuđene specijalizacije iz hitne medicine, dok je natječaj za dva mjesta poništen jer se nije nitko javio kao i na dosadašnjim natječajima. Po svemu sudeći nije bilo odgovarajućih kandidata ni za jednog specijalizanta/ice iz neurokirurgije, jedno od dva mjesta iz patologije i citologije te iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine.

Natječaj je nastavljen za specijalizaciju iz opće kirurgije s troje kandidata, koliko ih se javilo i za opću kirurgiju te neurologiju. Za specijalizaciju kliničke farmacije - bolničko ljekarništvo prijavilo se četvero kandidata. Najprivlačnija je bila specijalizacija iz endokrinologije s dijabetologijom za koju se natječe rekordnih 10 kandidata. Za pedijatriju su stigle dvije prijave, a po jedna za patologiju i hitnu medicinu. Za tu specijalizaciju na Hitnom bolničkom prijemu javila se kandidatkinja iz Skopja s najmanje bodova. Većina kandidata su mladi liječnici iz Zadra i sa zadarskog područja. Rekordni broj bodova na natječaju ima kandidatkinja za endokrinologiju i liječenje šećerne bolesti, Matea Žužul. Ona je prikupila 15.7 bodova prije razgovora koji donosi najviše i odlučujuće bodove.

Do kraja godine, zadarska bolnica će objaviti novu rundu natječaja za specijalizacije, budući da je smjena generacija neprekidni kadrovski proces, a one dugo traju i odvijaju se uglavnom izvan matične ustanove u kojoj specijalizanti provedu manji dio vremena.