Nacionalna Koordinacija zdravstvene politike zajedno sa SDP Zadarske Županije prijepodne su u City Galleri održali akciju mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi uz izuzetno velik odaziv građana.

U timu su bili predsjednica ŽO SDP-a Zadarske županije dr. Renata Sabljar Dračevac, glavni koordinator SDP-ove akcije „Prevencijom do zdravlja" dr. Saša Srića, ing.lab. Vladimir Bulić, Atanasija Babović, med.sestra Danica Mandić te stručna suradnica Mila Butić.

Izmjerene su vrijednosti na uzorku većem od 80 ljudi te je ustanovljeno da nema značajnog odstupanja od normalnih vrijednosti u većini, a sve ljude koji su imali povišene vrijednosti rezultata savjetovali smo da se obrate svojim liječnicima opće medicine.