Gradonačelnik Branko Dukić mora platiti 5000 kuna jer je nakon 9 mjeseci od kada je pokrenut postupak, Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, utvrdilo da je povrijedio zakon time što je primio dar od Kineza.

Iako je trošak putovanja i smještaja Kini od strane kompanije LTO Energy bio i za ostale iz zadarske delegacije, uključujući i direktora Liburnije, samo je kažnjen gradonačelnik Dukić. On je prijavljen od strane vijećnika Akcije mladih jer je dužnosnik.

Radilo se o putovanju u Kinu na samom početku Dukićevog mandata u režiji lobističke organizacije Kinesko-jugoistočno europske poslovne asocijacije (CSEBA), koja je to više puta organizirala sa zadarskim dužnosnicima. Samo se u ovom slučaju utvrdilo o čijem trošku se letjelo u Kinu, a da je rezultat tog putovanja i dalje turistički.

Na svojoj prethodnoj sjednici, Povjerenstvo se bavilo s još dvojicom zadarskih dužnosnika- HDZ-ovim Antom Županom, gradonačelnikom Obrovca, te bivšim SDP-ovim načelnikom Općine Kali, Duškom Vidovim.

Župan je oslobođen odgovornosti zbog toga što je angažirao odvjetnika Zrinka Zrilića za zastupanje dužnosnika kao okrivljenika u postupcima pred Prekršajnim sudom u Zadru zbog prekršaja propisanih Zakonom o pravu na pristup informacijama. Dužnosnik Ante Župan, gradonačelnik Grada Obrovca nije počinio povredu članka iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa s obzirom na to da troškove zastupanja dužnosnika pred Prekršajnim sudom nije snosio Grad Obrovac, već Ante Župan kao dužnosnik osobno.

Odvjetnik Zrinko Zrilić dostavio je svoje očitovanje od 14. svibnja u kojem ističe da u navedenim prekršajnim postupcima nije branio Grad Obrovac koji nije niti bio stranka u postupku. U dopisu se nadalje navodi da je predmet G-86/17 pravomoćno riješen te da mu je klijent Ante Župan po dospjelosti uredno podmirio račun, dok predmet G-845/16 još nije pravomoćno riješen.

Povjerenstvo je na istoj sjednici pokrenulo postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika Duška Vidova.

On je bio načelnik Općine Kali do 12. lipnja 2017. godine. Prijavljen je zbog moguće povrede članka 7. točke c) ZSSI-a koja proizlazi iz upućivanja ponude ribarskoj zadruzi Ribarska sloga, u kojoj je dužnosnik do 22. prosinca 2013.g. obavljao poslove upravitelja, za sklapanje novih ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Ugovori o zakupi su bili 29. listopada 2013. godine te 31. listopada 2016. godine, kao i iz sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora s navedenom ribarskom zadrugom dana 2. siječnja 2014. godine te 22. prosinca 2016. godine, bez prethodno provedenog javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kali. Tim više jer je u trenutku slanja ponuda i sklapanja tih ugovora postojao dug ribarske zadruge prema Općini Kali.