Pročelnik za financije Ivan Mijolović objavio je kako je nakon prvog polugodišta u gradskoj blagajni višak od 17,4 milijuna kuna prihoda, te da je ukupan manjak u zadarskom proračunu smanjen na 42,4 milijuna kuna.

Višak je odnos prihoda od 203 milijuna kuna u odnosu na rashode proračunskog novca u prvoju polovici ove godine. Jedan je to od većih proračunskih višaka od kada financije vodi pročelnik Mijolović. 

Najveći pojedinačni prihod je od komunalna naknada u iznosu od 29 milijuna kuna te komunalni doprinos, uplaćen u iznosu od 11,6 milijuna kuna za gradnju, dok je 1,5 milijuna kuna od legalizacije. Pročelnik Mijolović istaknuo je i iznos od 814 tisuća kuna koliko su kazne naplatili uglavnom prometni i nešto manje komunalni redari. I to bez ljetne sezona kada se taj iznos poveća skoro toliko.

Da je živahno tržište nekretnina u Zadru dokazuje i prihod od poreza na promet nekretnina koji je veći za 117 tisuća kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine, unatoč tome što je porez smanjen sa četiri na tri posto.