Opća bolnica Zadar raspisala je natječaj za četvoro medicinskih sestara/tehničara. Uvjet je završena medicinska škola (SSS).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, 8. studenog. Kandidati se mole da na na zamolbi navedu za koje se radno mjesto natječu te da prilože kopiju tražene dokumentacije. Novi natječaj i rezultate svih prijašnjih potražite na sljedećem linku.