Gotovo pet godina trebalo je Ustavnom sudu da odluči o prijedlogu Otočnog sabora, udruge za razvitak hrvatskih otoka sa sjedištem u Zadru, za pokretanjem postupka ocjene suglasnosti s Ustavom i zakonom dijela Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu.

Naime, Otočni sabor vidi diskriminaciju u propisanim pretpostavkama za ostvarivanje prava na besplatan prijevoz učenika i studenata na linijama koje povezuju otok njihovog prebivališta s kopnom smatrajući da bi to pravo trebalo proširiti i na učenike i studente koji pohađaju školu na otocima i na kopno putuju radi pohađanja izvannastavnih aktivnosti ili primanja zdravstvenih usluga. Smatraju kako bi to pravo trebalo biti prošireno i na starije i nemoćne osobe, terapijske bolesnike, majke s malom djecom te zaposlene na kopnu i pritom ocjenjuju suvišnim da se pravo na besplatan prijevoz dokazuje otočnom iskaznicom jer se prebivalište na otoku može dokazivati i osobnom iskaznicom.

Ustavni sud nakon pet godina utvrdio je kako nisu naveli ustavnopravno relevantne razloge zbog kojih bi trebalo pokrenuti postupak.

- Puko iznošenje tvrdnji da neka odredba nije u suglasnosti s Ustavom i zakonom samo zato što bi, kako smatra predlagateljica, povlaštena prava predviđena za određenu skupinu pojedinaca trebalo proširiti i na druge skupine pojedinaca ili ne bi trebalo zahtijevati da se ta prava dokazuju određenim ispravama, pri čemu se ne argumentira zašto bi potonje predstavljalo prekomjeran zahtjev nespojiv s Ustavom i zakonom, samo po sebi nije dovoljno da bi Ustavni sud mogao ocijeniti postoje li razlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti osporenih odredbi s Ustavom i zakonom. Ustavni sud ne može nagađati o razlozima zbog kojih predlagateljica smatra da osporene odredbe nisu suglasne s Ustavom i zakonom i zbog kojih predlaže Ustavnom sudu da pokrene postupak za ocjenu suglasnosti osporenih odredbi s Ustavom i zakonom. Ti razlozi moraju biti izneseni na precizan i razumljiv način, navodi se među ostalim u rješenju na tri stranice kojeg je Otočni sabor čekao dugih pet godina.