PU zadarska danas je u suradnji s Maticom umirovljenika Zadarske županije, uz potporu Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije organizirala predavanje pod nazivom "Obilježja kaznenih djela prijevara, načini izvršenja i važnost samozaštitnog ponašanja građana". Predavanje je to u sklopu zajedničkih preventivnih aktivnosti usmjerenih na sigurno ponašanje osoba treće životne dobi, a koje se u Zadarskoj županiji organiziraju još od 2013. godine. Policijske službenice Ivana Marić i Marina Magaš te pomoćnik načelnika Prve policijske postaje Zadar Marin Mrkić sudjelovali su u ovom educiranju umirovljenika. 

U istraživanju koje je uključivalo 177 ispitanika treće životne dobi utvrđeno je da bi čak 38,98% ispitanika pustilo nepoznatu osobu u kuću kako bi doznali zbog čega je došla, a usluge na kućnom pragu bez predočenja računa nepoznatoj osobi bi platilo 22,6% jer je tako brže i jednostavnije. Značajan je podatak da 34% umirovljenika smatra da su osobe koje su prevarene same krive što pokazuje da su svjesni niske razine samozaštitnog ponašanja. Također, 50% ispitanika smatra da žrtve nisu dovoljno informirane, a 10% da su prevaranti sve domišljatiji. 

- Najčešći modalitet prijevara je lažno predstavljanje. Prevaranti se najčešće predstavljaju kao policajci, zaposlenici HEP-a, Vodovoda i Plinare, zaposlenici mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja, serviseri, čitači brojila, suradnici crkve i socijalnih službi, prodavači ili dostavljači pošte. Najčešće su izrazito slatkorječivi i uvjerljivi, a na kraju će se još i uvrijediti ako postanete sumnjičavi prema njihovim namjerama, upozorio je umirovljenike Marin Mrkić.

Temeljem prethodno spomenutog istraživanja utvrđeno je kako ovakva predavanja utječu na promjenu ljudskih stavova, pa je tako nakon njega 17,87% ispitanika promijenilo mišljenje, odnosno svega 4,73% ih je bilo spremno platiti robu i usluge u gotovini na kućnom pragu.
Umirovljenicima su u sklopu predavanja dani brojni primjeri o tome kako te prevare funkcioniraju. Policijski službenici posebno su upozorili na prevaru zvanu "zlatni lančić", koja je baš nedavno bila aktualna na Relji.