Sutkinja Trgovačkog suda u Zadru Katarina Zdunić odbacila je kao nepravodobne tražbine 74 nekadašnja zaposlenika Croatia Zadar Linea, koji su u stečajnom postupku tražili isplate otpremnina. Svaki od njih pojedinačno je tražio između tridesetak i osamdeset tisuća kuna, odnosno ukupni iznos od 4,6 milijuna kuna.

Ispitna ročišta održana su na sudu 2001. godine, a radnici su svoja potraživanja dostavili tek 2003. godine. Prema izvješću stečajnoga upravitelja Frane Zvonimira Negra utvrđeno je kako skupina bivših zaposlenika nije zatečena kod stečajnog dužnika na dan otvaranja stečajnog postupka, ali je prijavila svoje tražbine za otpremnine s oko 2,5 godine zakašnjenja, zbog čega su odbačene kao zakašnjele.

Rješenjem Visokog trgovačkog suda rješenje je ukinuto i predmet je vraćen Trgovačkom sudu na ponovni postupak. U uputi suda navedeno je kako je nejasno radi li se o tražbini od 11. lipnja 2003. ili 11. ožujka 2008. Stečajni je upravitelj pojasnio kako se prijava tražbina odnosi na 11. lipnja 2003., uz napomenu kako je ista dopunjena i uređena 11. ožujka 2008.

- Neovisno o zakonskoj obvezi stečajnog upravitelja da sve tražbine radnika i ranijih radnika popiše i dostavi u stečajni spis, isto tako kao što radnici imaju mogućnost prijaviti razliku svojih tražbina ako smatraju da popisom stečajnog upravitelja njihove tražbine nisu u cijelosti obuhvaćene, tako oni mogu i svoju tražbinu prijaviti sami, odnosno, propust stečajnog upravitelja da prijavi njihove tražbine ne sprječava njih da isto to naprave. Naravno, i na njih se onda u tom slučaju također primjenjuju zakonski rokovi za prijavu, kao i na sve druge vjerovnike u stečajnom postupku. Zaključno, a kako je i navedeno u samom drugostupanjskom rješenju u ovom predmetu da im radi zaštite njihovih prava na raspolaganju stoje druga dopuštena pravna sredstva, presudila je Zdunić.