Iz Državnog inspektorata dostavili su nam rezultate inspekcijskog nadzora provedenog na terminalu Kepola, nakon što je mještane Bibinja uznemirio intenzivan neugodan miris koji je dolazio iz smjera Gaženice. Iako su iz Kepol-terminala istaknuli kako je riječ o "uobičajenom iskrcaju naftnih derivata (dizela) iz broda u njihove spremnike", bio je to prvi pretovar na tom terminalu nakon punih sedam godina.

Bibinjci su zvali hitne službe, ali nitko im nije otklonio sumnje u štetnost mirisa, koji se osjetio satima, niti objasnio o čemu je točno riječ sve dok se nisu obratili medijima. "Zbog vremenskih uvjeta, odnosno jakog vjetra, određena količina para prilikom pretovara tereta je otišla u smjeru Bibinja. Naglašavamo da pare diesela nisu štetne pare te da ne bi trebale uzrokovati zdravstvene tegobe", navela je voditeljica ureda direktora Sandra Bojčev.

Za prijavu je iz medija doznala inspektorica zaštite okoliša koja je, sedam dana nakon događaja, provela nadzor i pritom nije utvrdila povrede propisa iz svoje nadležnosti.

Evo cjelovitog očitovanja iz Državnog inspektorata:

- U svezi predstavke zaprimljene od strane Općine Bibinje u kojoj se ukazuje na širenje neugodnih mirisa prilikom pretakanja goriva sa broda u spremnike dana 4. listopada 2019. godine izvješćujem Vas da je dana 11. listopada 2019. obavljen inspekcijski nadzor od strane inspektorice zaštite okoliša zadarske ispostave na lokaciji terminala za skladištenje tekućih tereta u lučko - industrijskoj zoni Gaženica u Zadru u kojem djelatnost obavlja trgovačko društvo Kepol-terminal d.o.o. Zadar.

Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je kako je u kasnim poslijepodnevnim satima dana 4. listopada 2019. s terminala za pretovar tekućih tereta u teretnoj luci Gaženica s broda MT Santa Martina nadzemnim cjevovodom iskrcan teret - dizel gorivo u četiri spremnika Kepol-terminala d.o.o. u ukupnoj količini od 2.921 tonu.

Do prekida u poslovanju ovog trgovačkog društva došlo je prije 7 godina te je ovo prvo skladištenje robe od 2012. godine.

Trgovačko društvo je u svibnju 2019. obavilo pregled i ultrazvučno ispitivanje debljine stjenki cjevovoda i ispitivanje hladnim vodenim tlakom kao i ultrazvučno ispitivanje debljine stjenki čeličnih limova podnica i prvog voja plašta te ispitivanje stanja antikorozivne zaštite na vanjskim i unutarnjim površinama rezervoara i dijela plašta, o čemu je predočeno odgovarajuće Izvještaje.

Stranka je tijekom nadzora izjavila kako je na dan iskrcaja robe puhao vjetar u smjeru naselja Bibinje te kako se mogao osjetiti miris para goriva kao i da je do mirisa jačeg intenziteta tom prilikom moglo doći i zbog pretakanja goriva u potpuno prazne spremnike.

Utvrđeno je da kontrolirano trgovačko društvo posjeduje važeću dozvolu Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za skladištenje i pretovar naftnih derivata, da je dokumentacija za prekrcaj tekućih tereta sa broda u spremnike uredna, da je čišćenje cjevovoda uredno izvršeno te da je izvješće o stanju i sigurnosti cjevovoda i spremnika uredno.

Inspektorica zaštite okoliša nije utvrdila povrede propisa iz svoje nadležnosti.