Iz Odjela za gospodarenje gradskom imovinom u srpnju su nas uvjeravali kako je zakup javne površine povećan za pet novih korisnika te da je razlika u odnosu na prošlu godinu samo u 60 kvadrata više. I to zato jer je...

Suprotnog dojma su građani koji su izbjegavali Grad u kojem teško da se što promijenilo u odnosu na propisane površine u uskim ulicama od prije dvije godine, a u kojima je i dalje malo mjesta za pješake.

Grad Dubrovnik je u suradnji sa svojim ugostiteljima odlučio uvesti reda u zakup javne površine ugostiteljskim teresama, na što nas je upozorio Robert Kovačević, predsjednik zadarskog Ceha ugostitelja.

- Mi već sedam godinama tražimo da se uvede zakup na pet godina. Jedva su pristali na dvije godine, s tim da moraš platiti unaprijed da bi dobio popust za cjelogodišnje ugovaranje zakupa terese. Na takav način, ugostitelji nemaju pravnu sigurnost, a ni zaštitu, a Grad je i dalje izložen zahtjevima za zakup novih površina za ugostiteljstvo, napominje Kovačević.

Dubrovnik je to riješio formulom "pet plus pet". Predložili su zakup na pet godina i pet godina moratorija.

Evo glavnine njihovog prijedloga: Izmjenama i dopunama Plana korištenja u povijesnoj jezgri za 2020. godinu i dalje (smanjenje javnih površina za ugostiteljske stolove i stolice za 10% svim objektima koji se koriste s 25,00 i više m2, manje korekcije radi pritužbi pojedinih institucija isl.), nastavio moratorij na postavljanje novih stolova i stolica, kako postojećih tako i novih ugostiteljskih objekata koji bi se „otvarali" u narednom periodu.

Predloženo je i da se "mijenja rok na koji se mogu dati u zakup javne površine s 3 na 5 godina, kao i krajnji datum do kojeg ugovori mogu biti zaključeni, s 31. prosinca 2019. na 31. prosinca 2024. godine, sve u sklopu suradnje gradske uprave s ugostiteljima i osiguravanje mogućnosti planiranja poslovanja na duži rok. Intencija je da ugovori o zakupu javne površine ispred ugostiteljskih objekata budu usklađeni s ugovorima o zakupu poslovnih prostora (u vlasništvu Grada Dubrovnika).

Predloženo je kažnjavanje zakupaca koji krše odredbe Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Dubrovnika, naročito u svezi izvođenja ili reprodukcije glazbe u ugostiteljskom objektu ili izvan njega, s tim da mora proteći rok kazne prije nego se zakupniku ponudi novi ugovor.

Ostavljeno je da Gradsko vijeće može povećavati visine zakupnine za javne površine ukoliko se za tim ukaže potreba, ali ne više od 10% godišnje. Dodaje se novi stavak kojim se mjera već usvojena na sjednici Gradskog vijeća o oslobađanju od plaćanja zakupnine ugostitelja u povijesnoj jezgri ako obavljaju djelatnost u „zimskim" mjesecima unosi u Odluku (kao trajna mjera)., predložile su među ostalim gradske vlasti Dubrovnika.