Nakon upita zainteresiranih izvođača Grad Zadar produžio je rok za dostavu ponuda za drugu fazu rekonstrukcije Ulice Nikole Tesle u Zadru. 

Zbog nejasnoća u troškovniku u dijelu zaštite komunalnih instalacija i priključaka, jedan je izvođač istaknuo kako im ta stavka ne omogućuje izračun cijene bez preuzimanja rizika te ujedno onemogućava podnošenje usporedivih ponuda. Drugi upit odnosio se na uklanjanje postojeće asfaltne konstrukcije, rubnjaka zidova, metalnih ograda i slično. Zainteresirani izvođač zatražio je da se u troškovnik uvrste dimenzije betonskih zidova potrebne za obračun troškova te da im investitori ukažu na duljinu rezanja na mjestu zida do kojeg će se rušiti.

- Rezanje zida se uklonilo u potpunosti iz stavke jer će se svi ogradni zidovi rušiti cijeli, neće biti rušenja dijela ogradnog zida. U dio koji se odnosi na rušenje ogradnih zidova se dodala okvirna debljina i visina zida, odgovorili su investitori koji su u novom troškovniku dodali i dopune oko premještanja telekomunikacijske mreže koju će HT sam izvoditi. 

Novi rok za dostavu ponuda za posao od 4.4 milijuna kuna je 4. studenog do 13 sati. Prema projektu kojeg je izradio zadarski D&Z, obnovit će se 230 metara od kraja prve faze, raskrižja Ulice Nikole Tesle s Ulicom Božidara Adžije, do raskrižja s Ćirilmetodovom ulicom, uključujući i navedeno raskrižje. Radovi na obnovi novih 230 metara ceste trajat će 100 dana.