Tržnica Zadar objavila je novi krug licitacije za davanje u zakup kućica za manifestaciju "Advent u Zadru" koje nisu zakupljene u prvom krugu. Kako je najavio direktor Tomislav Letinić, preostalo je sedam slobodnih mjesta, od kojih su dva bila licitirana u prvom krugu, ali su pobjedinici odustali zbog pobjede na drugoj kućici, te pet mjesta za koje nije bilo interesa.

Ugostiteljima i trgovcima dostupne su četiri velike i tri male kućice na Trgu pet bunara i Trgu Petra Zoranića. Šest kućica ima pripadajuću terasu od 18m2, a jedna manja tek devet "kvadrata". Za sve je početna cijena zakupa 20.000 kuna + PDV. U prvom krugu najviša ponuda za jednu od kućica bilo je 62.000 kn + PDV.

Na Trgu Petra Zoranića, uz kućice, dozvoljeno je postavljati isključivo visoke (barske) stolove i stolice, a na Trgu pet bunara dozvoljeno je postavljati visoke i niske stolove i stolice. Kućice se daju u zakup za vrijeme od 22. studenog 2019. godine do 2. siječnja 2020. godine te su u cijenu uključeni troškovi transporta, montaže i demontaže kućice. Ponude se podnose do 11. studenog 2019. godine do 12 sati.