Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave za sanaciju krovišta zgrade u Ulici Kažimira Zankija 4.

Riječ je o građevini u sklopu bivšeg vojnog kompleksa koja se nalazi uz objekt u kojem se odvijaju radovi na obnovi zemljišnih knjiga za katastarske općine Crno, Diklo i Bokanjac.

 - Radi se o krovištu na zgradi koju koriste udruge s kojima je Grad Zadar sklopio ugovor o korištenju prostora u vlasništvu Grada Zadra. Na navedenoj zgradi je krovište u vrlo lošem stanju te mu prijeti urušavanje. S obzirom da krovište više nema smisla popravljati jer je u toliko lošem stanju, odluka je Grada Zadra da isti treba kompletno zamijeniti, rekao nam je resorni pročelnik Tomislav Korona.

Za posao sanacije krovišta predviđen je trošak od 180 tisuća kuna + PDV, a rok za dostavu ponuda izvođača je 29. listopada. Za zamjenu krova 15 radnih dana od uvođenja u posao.