Udruga Volim Vlašići priključila se nacionalnoj kampanji sadnje drveća koju je pokrenula građanska inicijativa „Dani kolektivne sadnje drveća" pod motom „Zasadi drvo ne budi panj".

U subotu je u Vlašićima na otoku Pagu održana akcija sadnje drveća u sklopu projekta "Drvo posadi, selo pomladi" kojeg financira Zadarska županija, UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove. Udruga je za projekt "Drvo posadi, selo pomladi" dobila sredstva u iznosu 9.524,44 Kn od Zadarske županije, UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove te je uz suglasnost Grada Paga na javnim površinama i raznim lokacijama u Vlašićima posadila 30 stabala melije, koprivića i murve, a ispred škole u vrtu, stablo jabuke.

Ciljevi projekta su doprinijeti podizanju bioraznolikosti u Vlašićima, kvalitete zraka, ekološke svijesti mještana i posjetitelja kroz edukacije o važnosti drveća (smanjenje količine ugljičnog dioksida i povećanje kisika u zraku) i povratku autohtonih vrsta drveća na Pag.

Novozasađena drveća doprinijet će kvaliteti življenja djece, mještana i posjetitelja, smanjenju zagađenja zraka, zaštiti prirode i okoliša, očuvanju ptica te cijelom eko sustavu. 

- Projektom „Drvo posadi, selo pomladi!" utječemo na održivi razvoj lokalne zajednice te potičemo njene stanovnike na očuvanje zelenih površina u Vlašićima i za buduće generacije. U sklopu projekta, do kraja godine, u suradnji sa JU Natura Jadera organizirat ćemo i predavanje o važnosti drveća te radionicu izrade i bojanja kućica za ptice u našoj područnoj školi u Vlašićima. Zahvaljujemo svima koji su se odazvali na akciju sadnje drveća u Vlašićima, učiteljici i učenicima, mještanima i vikendašima, volonterima i članovima udruge te Anti Fabijaniću, gradonačelniku Grada Paga koji je podržao akciju, ističu u udruzi Volim Vlašići.