Slijedom dogovora Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Zadra i ŠC-a Višnjik, djelatnici Nasada u petak su zasadili drvored fafarikula, te oleandre uz istočni rubni dio sportsko-rekreacijskog centra.

- Pročelnik Robertino Dujela i ja u ime Višnjika, a u cilju kontinuiranoga djelovanja na uređenju ŠC-a, dogovorili smo sadnju drvoreda fafarikula, te oleandara iz istočni rubni dio, uz Ulicu Edvina Androvića. Ovaj zahvat obavili su djelatnici Nasada na čemu im i zahvaljujemo. ŠC Višnjik i dalje će u suradnji s drugim subjektima, posebno s Gradom Zadrom, i nadalje osmišljavati i provoditi zahvate ozelenjavanja na svim onim točkama na kojima se to pokaže potrebnim, kazao je direktor ŠC Višnjik Denis Karlović za službene stranice.

Stabla su u petak na Višnjiku u sklopu Dana kolektivne sadnje drveća pod motom "Zasadi drvo, ne budi panj", posadila i djeca te djelatnici Dječjeg vrtića Višnjik - Radost iz kojeg su nam dostavili fotografije lijepe akcije.