Zadarski župan Božidar Longin reagirao je na otvoreno pismo županijske vijećnice Akcije mladih Marjane Botić u kojem je projekt uređenja obalnog zida u Jazinama nazvala podlogom za buduću marinu te ocijenila kako je nedostatak stepenica doveo do tragedije u toj uvali. 

Odgovor župana Longina objavljujemo u cijelosti: 

„Radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Zadarske županije osnovana je Županijska lučka uprava Zadar. Odlukom o osnivanju Županijske lučke uprave Zadar utvrđeno je i lučko područje luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja s kojima ista upravlja. Luka otvorena za javni promet od lokalnog značaja Jazine, nalazi se na području Grada Zadra, a obuhvat iste utvrđen je Odlukom Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja od 22.05.2015. godine.

Ovom Odlukom obuhvat lučkog područja luke Zadar-Jazine utvrđen je u većem opsegu nego što je to bilo u prethodnim odlukama. Nadalje, Prostornim planom Zadarske županije luka Zadar-Jazine određena je kao luka otvorena za javni promet od lokalnog značaja, dok je Prostornim planom uređenja Grada Zadra određena ista namjena navedene luke. S obzirom na navedeno, investicije Županijske lučke uprave Zadar u rekonstrukciju obale u luci Zadar-Jazine realiziraju se u cilju što kvalitetnijeg upravljanja navedenom lukom, a u skladu su namjenom utvrđenom prostornim planovima i odlukama osnivača. Iz svega navedenog je dovoljno jasno da se niti jednom riječju nigdje ne spominje marina niti bilo kakva druga luka posebne namjene.

Moram također istaknuti, kako Županijska lučka uprava Zadar samo u ovoj godini ulaže u projekte lučke infrastrukture gotovo 38 milijuna kuna i to u čak 23 luke s kojima upravlja. Svi ovi projekti rade se u suradnji i s lokalnom zajednicom, Županijom i nadležnim ministarstvom, a poslovi projektiranja i izvođenja se kroz postupke javne nabave povjeravaju kvalificiranim, ovlaštenim i stručnim izvoditeljima, a u skladu s važećim mjerodavnim propisima.

Gospođa Botić očito trajno nosi povez preko očiju, jer osim što ne vidi ono što svi drugi vide, a to je da su u Luci Jazine na više mjesta postavljene skale za ulaz/izlaz iz mora kao i prijelazni mostovi za pontone te da je hortikulturno uređenje bilo sastavni dio projekta i troškovnika i prije početka izvođenja radova. Ne vidi ili se pravi da ne vidi sve druge značajne realizirane ili aktualne projekte, ni odluke Županijske skupštine niti važeće prostorne planove, a čini mi se niti zakone Republike Hrvatske.

Naime, gospođa Botić kroz svoja „priopćenja" uporno „tumači" važeće zakone te sama ocjenjuje zakonitost i ustavnost istih, ignorirajući sve valjane i zakonite odluke i Županijske skupštine i ministarstava te drugih tijela koje očito ne idu u prilog njenim dnevno-političkim populističkim potrebama, a sada si evo, daje za pravo i revidirati projekte pomorske infrastrukture. Naši navodi, za razliku od njenih utemeljeni su na činjenicama, a ne na manipulativnim pretpostavkama."