Sanacija divljeg odlagališta Novi Bokanjac neće započeti po planu. Gradska uprava ponovila je javnu nabavu nakon što je Povjerenstvo u ranijem postupku odbilo dvije pristigle ponude za posao procijenjen na 80 tisuća kuna bez PDV-a.

TIM iz Nadina ponudio je 78.400 kuna, ali nije dostavio dozvolu za gospodarenje neopasnim otpadom, čime nije dokazao sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, popis usluga pruženih u protekle tri godine, a izostavio je i cijenu ponude u ponudbenom listu. Drugi ponuditelj, CIBO PROMET iz Malog Lošinja, zatražio je 105.000 kuna, ali također nije dostavio dozvolu te je pogrešio u tehnikalijama - ponudu nije uvezao jamstvenikom niti je označio stranice. Krajnji rok za dostavu novih ponuda je 24. listopada do 13 sati.

Predmet natječaja je uklanjanje dijela otpada u količini od cca 700 m3 uz makadamski put na području Novog Bokanjca. Od strane nepoznate osobe tamo je ponovno odbačen razni otpad: otpad od rušenja -gips ploče, beton, cigla, crijep, keramičke pločice i sl. te glomazni otpad - stari namještaj, plastika iz kućanstva, tekstil itd. U natječaju je priložena fotodokumentacija otpada kojeg je potrebno sanirati i prebaciti na odlagališe Diklo u roku od 40 dana.