U Gradu Zadru otvoreno je pet ponuda pristiglih za prvu fazu izgradnje prometnice kroz buduću poduzetničku zonu Crno. Procjena vrijednosti radova bila je 3.5 milijuna kuna.

Ponudu je dao STRABAG na iznos od 3.179.607,81 kuna (3.974.509,76 kuna s PDV-om), ponuda COLAS-a je 3.288.752,90 kuna (4.110.941,12 kuna s PDV-om), TIM Benkovac licitirao je s 3.081.662,50 kuna (3.852.078,13 kuna s PDV-om), CESTOGRADNJA s 3.114.826,02 kuna (3.893.532,53 kuna s PDV-om).

Odavno na javnu nabavu Grada Zadra nisu pristigle ovako bliske ponude, ali ipak je najnižu dala DIKLO GRADNJA s 2.986.442,60 kuna (3.733.053,25 kuna s PDV-om).

Prometnica, koju je projektirao zadarski D&Z, povezivat će poduzetničku zonu Crno i novo gradsko groblje Grada Zadra s državnom cestom D8 (preko prometnice Poslovne zone Murvica Jug). U projektnoj dokumentaciji navedeno je kako će na budućoj cesti kroz zonu Crno, pločnik uz četverotračni kolnik biti širok s obje strane 1.60 metara. Koridor buduće prometnice sastoji se od četverotračnog kolnika, širine 2 x 7,00 m te obostrane pješačke staze širine po 1,60 m, odvojene od kolnog prometa zelenim pojasom, širine po 2 metra. S jedne strane bit će biciklistička staza, širine 1,60 metara. Prema uvjetima javne nabave, za jednu i za drugu cestu planiran je rok od 180 dana od uvođenja u posao.