Grad Zadar je tijekom 2019. godine predao Republici Hrvatskoj pet poslovnih prostora. Nakon 10-ak dana čekanja, iz Odjela za gospodarenje gradskom imovinom odgovorili su nam da se radi o poslovnim prostorima koji se nalaze u ulicama Biskupa Jurja Divnića 4, Elizabete Kotromanić 2, M. Klaića 7, Stomorica 5 i Špire Brusine 12. 

Godinu dana ranije Država je preuzela još jedan poslovni prostor koji se nalazi u Ulici Brne Krnarutića, a vodi se na kućnim brojevima 5 i 7., navodi se iz istog Odjela. 

U gradskoj blagajni manje je novca od zakupa tih poslovnih prostora koji se nalaze na atraktivnim pozicijama u Gradu. Jedan od takvih je poslovni prostor na Kalelargi s kojim su gradske vlasti imale problema i u bliskoj prošlosti kada su se jedva riješili neplatiše koji u tom prostoru prodavao dječje igračke i odjeću. Sada je Grad na sudu s Državom zbog tog prostora.

Naime, Država je lani utužila Grad Zadar za više od pola milijuna kuna radi isplate stečenog bez osnove. Iz Grada Zadra su odgovorili kako je taj prostor na Kalelargi njihov s obzirom da ga više od 50 godina koriste i iznajmljuju. U tom se prostoru nalazi trgovina Lisce koja je dobila zakup na natječaju Grada Zadra.

"Republika Hrvatska putem Županijskog državnog odvjetništva tužbom je pokrenula parnični postupak radi isplate stečenog bez osnove obzirom da se smatra vlasnicom poslovnog prostora upisanog u zk.ul. 15 676, Zadar, Široka ulica 2, koji se kod Trgovačkog suda u Zadru sada vodi pod brojem P-224/18. Nakon dostavljenog tužbenog zahtjeva Grad Zadar dao je odgovor na tužbu u kojem se protivio tužbenom zahtjevu radi isplate u cijelosti, te postavio protutužbu radi utvrđenja prava vlasništva obzirom da je posjednik i vanknjižni vlasnik poslovnog prostora već više od 50 godina. Parnica je u tijeku, prvostupanjska odluka još nije donesena."

Tako su se iz Odjela za gospodaranje gradskom imovinom službeno očitovali o toj pojavi po kojoj Država uzima poslovne prostore kojima je gospodarila lokalna zajednica. Kako je to moguće? To nam nisu objasnili iz nadležnog odjela kojeg vodi pravnik Tomislav Korona.