Volonterski centar Zadar dobio je oznaku kvalitete Hrvatskog centra za razvoj volonterstva. HCRV je ove godine zaprimio iskaze interesa i kompletnu dokumentaciju deset volonterskih centara koji su ušli u proces dodjele oznake kvalitete za volonterske centre. Tijekom proljeća i ljeta, Vijeće za dodjelu oznake kvalitete intenzivno je radilo na ovom procesu, u skladu s postojećim standardima kvalitete.

Proces procjene volonterskih centara i oznaku kvalitete volonterskog centra osmislili su u želji da organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomognu da kvalitetnije i lakše ostvaruju ovu ulogu, na korist svojih osnovnih korisnika - građana (volontera) i organizatora volontiranja, kao i drugih dionika na koje utječu.

U ovom trenutku, dodijeljena je oznaka kvalitete za tri lokalna volonterska centra: Volonterskom centru Zadar (Udruga socijalnih radnika Zadar),  Volonterskom centru Vukovar (PRONI Centar za socijalno podučavanje) te Volonterskom centru VolontirAJMO iz Zaboka (Mreža udruga Zagor).

Pritom je uloga lokalnih volonterskih centara da promiču vrijednosti volontiranja, razmjenjuju informacije o ponudi i potražnji volonterskog rada, obrazuju o menadžmentu volontera i obrazuju građane o volontiranju.