Reno Sinovčić najavio je na ročištu u povodu otvaranja stečajnog postupka kako će u roku od 30 dana podmiriti dugovanja tvrtke VOX FENIX j.d.o.o. te pokrenuti djelatnost ovog društva.

Ročište je na Trgovačkom sudu u Zadru sazvano zbog prijedloga za otvaranje stečajnog postupka. Financijska agencija navela je da VOX FENIX ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana u iznosu od 52.275,21 kuna, te da ima troje zaposlenika.

Sinovčić je društvo registrirao početkom 2017. godine i upisao na adresi nedovršenog objekta kod Kauflanda, koji je tada još bio dijelom blokirane imovine VOX-a, a kasnije je prodan u stečajnom postupku. Namjera mu je bila preko ove tvrtke nastaviti s pružanjem medijskih usluga televizije i javnog informiranja, ali nije prošao na natječaju Vijeća za elektroničke medije. Koncesija tada nije odobrena niti jednom ponuđaču te je u ponovljenom natječaju dodijeljena Diadori TV.

Na jučerašnjem ročištu Sinovčić je naveo kako je osnovna djelatnost stečajnog dužnika izdavanje medija u elektronskoj i tiskanoj djelatnosti, međutim s tom djelatnošću se nije počeo baviti. Ima tri zaposlenika, ali ne posluje, nema imovine ni potraživanja. Zna da je žiro račun u blokadi, ne zna od kada i ne zna za koji iznos, a pretpostavlja da je evidentirani iznos od 52.000 kuna koji je iskazala FINA sadržan od poreza i doprinosa na plaće. Posebno je naveo da je u mogućnosti dug podmiriti u roku od 30 dana i pokrenuti djelatnost, stoga moli odgodu odluke.

Sutkinja Ardena Bajlo zaključila je ročište nakon samo pet minuta i navela da će odluku donijeti u zakonskom roku.